Algus
Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku üheks laureaadiks sai Elise Lissel Pähkel 11.K klassist