Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Miikaeli Ühendus Projekt „Omal jõul toimiv kool“

Projekt „Omal jõul toimiv kool“

VHK-s õpib lapsi väga erineva sotsiaalmajandusliku taustaga peredest. Ühegi lapse haridusvõimalused, tema annete realiseerumine ei tohiks sõltuda majanduslikest võimalustest. Kooli põhimõtteks on toetada noori, kes üritavad omal jõul majanduslikult toime tulla, nii et nad ei tunneks end abivajajana, vaid võiksid olla uhked panuse üle, mille nad on andnud koolielu korraldamisse.

Miikaeli Ühendus on käivitanud projekti “Omal jõul toimiv kool”. Projekti kaasatud õpilased täidavad koolile vajalikke ülesandeid.

Kes soovib toetada noorte stipendiume, saab oma toetuse kanda MTÜ Miikaeli Ühenduse arvelduskontole 10220032807012 SEB pangas, selgitusse märkida STIPENDIUM.

Lisainfo: Tiina Veismann, tiina@vhk.ee, 6996111

Tegevused dokumentidega