Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Muusikamaja VHK HUVIKOOLIDE õppemaksud ja lepingute sõlmimine.

VHK HUVIKOOLIDE õppemaksud ja lepingute sõlmimine.

— filed under:

VHK HUVIKOOLIDE leping sõlmitakse:

1. I klassi õpilastega, kes asuvad õppima VHK Muusikakoolis ja/või VHK ringides

2. Gümnaasiumi X klassi õpilastega, kes asuvad õppima muusika, teatri, kunsti ja kino erialal

3. VHK õpilastega, kes pole varem osalenud huvikoolide ja ringide töös ning kellel puudub kehtiv leping või leping on vanema soovil lõpetatud.

4. Õpilaste ja täiskasvanutega, kes ei õpi VHK põhikoolis ja gümnaasiumis vaid osalevad huvikoolides ja ringides

  • Muusikakooli, teatrikooli ja kunstikooli õpilaste vanematega on sõlmitud pikaajalised lepingud (kolm või seitse aastat kestev õppeprogramm) ja uut lepingut pole vaja teha.
  • Kui õpilane käib VHK-s huvikoolis ja mitmes ringis, sõlmitakse ainult 1 leping.

 

VHK HUVIKOOLIDE 2023-2024 õppetasud

 

MUUSIKAKOOL

Muusikakooli pilliõpe, 8 tundi nädalas (eriala, teooriatunnid, koor, keelpilliorkester)  72 eurot kuus

Muusikakooli pilliõpe lisaainega, 9 tundi nädalas (gümn.muusikaharu)                       80 eurot kuus

Muusikakooli pilliõpe individuaalse lisaainega (üldklaver 0,75 akadeemilist tundi)      90 eurot kuus (üldklaveri tunni saamiseks saata avaldus tanvel@vhk.ee)

Individuaalõpe 1 pillitund ja 1 grupitund (soovi korral solfedžo või koor)                    90 eurot kuus

Muusikakooli koorikool (solf, koor, muusikalugu, hääleseade)                                     30 eurot kuus

Muusikakooli eelkool                                                                                                   30 eurot kuus (septembri 2. nädalast kuni märtsi 2. nädalani)

 

KUNSTIKOOL

Kunstikooli eelkunstikool (5.-7. klass)            35 eurot kuus

Kunstikooli noorem aste (8.-9. klass)             40 eurot kuus

Kunstikooli vanem aste (gümnaasium)            70 eurot kuus

 

TEATRIKOOL

Teatrikooli õppemaks                                           80 eurot kuus

Teatrikooli õppemaks lisaainega (kinoõpe)           90 eurot kuus

 

RINGID

Huvikooli ringitasu 2 tundi nädalas (1 ring)        30 eurot kuus

Huvikooli ringitasu 4 tundi nädalas (2 ringi)       40 eurot kuus

Huvikooli ringitasu 6 tundi nädalas (3 ringi)       50 eurot kuus

Metalli- ja sepatöö 2 t nädalas                           40 eurot kuus

Koor (VHK mudilaskoor, VHK lastekoor)             30 eurot kuus

 

Huvikooli ringitasu täiskasvanutele 2t nädalas    40 eurot kuus

Huvikooli ringitasu 1 korra hind täiskasvanutele 20 eurot

 

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 09.05.2022 nr HA-4/26

 


Huvikoolide lepinguid ja avaldusi saab täita ja allkirjastada digitaalselt (lepingud saata meilile triin.preisfreund@gmail.com).
Blanketi saab alla laadida siit. NB! Täitke palun kõik kolm lehekülge! Kel digiallkirja võimalust ei ole, saab lepinguid tulla sõlmima koolimajja. Huvikooli lepingu ja avalduse blanketid asuvad Vene 22 valvelauas.

 

Huvikooli ringidesse saab registreeruda elektrooniliselt alates 2. septembrist.

Kunstiringide tööd korraldab Anu Johanson, info ringidesse registeerumise kohta janu@vhk.ee, 56660150.

Huvikooli leping kehtib kogu õppekava täitmise perioodi (muusikakoolis 7 aastat, teatrikoolis 3 aastat jne). Kellel on leping olemas ja õppekava omandamine pooleli, uut huvikooli lepingut sõlmima ei pea.

Kindlasti tuleb teatada hiljemalt esimese töönädala jooksul, kui on muutunud arve maksja andmed.

 

Pilliüürid: 1 kuu hind


Pilliüür (pill väärtuses kuni 500 €)

Kuu

10,00


 

 

Pilliüür (pill väärtuses 501 € kuni 1000 €)

Kuu

12,00 

Pilliüür (pill väärtuses alates 1001 €)

Kuu

15,00

 

MUUSIKARINGID: muusikaringide ja koori proovide ajad saavad õpilased koos VHK tunniplaaniga, registreerumiseks palume tundi kohale tulla. Ringid alustavad tööd esimesest koolinädalast. Teiste koolide õpilased saavad avatud ringide kohta info VHK kodulehelt


Õppetööd ja õppemaksu puudutavate küsimustega võib julgesti pöörduda alljärgnevate poole:
Katrin Tanvel (tanvel@vhk.ee), Anu Johanson (janu@vhk.ee) ja Karin Veissmann (karin@vhk.ee)
Tegevused dokumentidega