Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus projektid Gümnasisti salat

Gümnasisti salat

MÜ projektid 11/12

 

Meie laste koolipäevad on pikad. Koolilõuna portsjonid on küll suurenenud, kuid õhtuni ühe toidukorraga vastu ei pea.  Ka värsket salatit ei jätku toidu juurde piisavalt. Kui põhikoolis on võimalik väiksematest lastest järele jäänud toidu arvel vanemate õpilaste portsjoneid mõnevõrra suurendada, siis gümnaasiumis on vajadus lisatoidu järele silmnähtav. Paljud meie gümnasistid  püüavad töötada, et ise toime tulla, kuid pikad koolipäevad ei jäta selleks eriti võimalust. Seega oleks vanemate abi vajalik. Varasematel aastatel toetasid vanemad gümnasistide tervisliku toitumise projekti ja nii saime iga kuu anda õpilastele juurde toorsalateid ja leiba. Selgus, et lapsed oskavad nii leiba kui värsket ja rohelist toidulisa hinnata.  Otstarbekas oleks seda projekti jätkata.

Kes soovib toetada gümnasistide salatiprogrammi, saab kanda oma toetuse

MTÜ Miikaeli Ühenduse arveldusarvele 10220032807012 SEB pangas, selgitusse märkida SALAT.

 


Tegevused dokumentidega