Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus projektid Laste õppekeskkonna täiustamine

Laste õppekeskkonna täiustamine

MÜ projektid 11/12

Meie ruumide seisukord ja varustatus on muutunud aasta-aastalt paremaks. Ainuüksi heategevuslike laatade ja kunstioksjonitega oleme kogunud üle miljoni krooni, millest suurem osa on läinud õppekeskkonna täiustamiseks. Alati on leidunud vanemaid, kes on koolile oma abi pakkunud. Näiteks on paljud kooliseinad saanud värske ilme lapsevanema annetatud värvide abiga, ühiste jõududega on korda seatud klassiruume, PMK vanemad muretsesid Vene 31 maja kööki nõudepesumasina jne. Siinkohal veelkord suur tänu kõigile!

Siiski on veel terve rida asju, mida erinevatesse koolihoonetesse vaja oleks:

 

  • osas ruumidest puuduvad veel rulood;
  • võimla ette oleks vaja jalanõude riiuleid-istmeid, samuti stende meie spordisaavutuste väljapanemiseks;
  • kui kellelgi seisab kuskil kasutult vanemaid  täispuidust mööbliesemeid, siis gümnaasiumi keldris asuv käärkamber vajaks lauda, tooli ja riiulit (selliseid, mis sobiks paekiviseintega keldri interjööriga);
  • Miikaeli Ühenduse õppehoonel (Vene 31) on ilus väike hoov, kuhu oleks vaja laudu ja pinke. Siis saaks seal soojal ajal süüa ja ka tunde läbi viia;
  • VHK muusikakoolil oleks hädasti vaja uusi harjutuspille. Väikesed viiulid jt instrumendid hakkavad kasutuskõlbmatuks muutuma, kuid raha uute muretsemiseks pole. Samuti on nappus klaveritoolidest.
  • Kui kellelgi on üle jäänud kvaliteetseid kunstimaterjale, mis muudaks laste töö Kunstimajas mitmekesisemaks, siis võib need koolile annetada;
  • Tööd alustanud kinoklass on rahalistes raskustes, puuduvad vahendid õppeotstarbelise filmoteegi soetamiseks jne;
  • meie erinevates õppehoonetes võiks olla rohkem teatmeteoseid ja käsiraamatuid. Kooli praegune eelarve ei luba neid paraku juurde osta.
  • Kuna õpetajad kasutavad tundides üha rohkem IT vahendeid, kasvab nõudmine arvutiprojektorite järele kiiremini, kui kool neid osta jõuab.

Kes soovib kaasa aidata mõne ülalnimetatud eseme koolile soetamisel, saab rahalise toetuse kanda MTÜ Miikaeli Ühenduse arveldusarvele 10220032807012 SEB pangas, selgitusse märkida ANNETUS ….. OSTMISEKS. Esemeliste annetuste puhul võtta kontakti e-kirja teel – miikael@vhk.ee.


Tegevused dokumentidega