Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus projektid Omal jõul toimiv kool

Omal jõul toimiv kool

MÜ projektid 11/12

 

VHK-s õpib lapsi väga erineva sotsiaalmajandusliku taustaga peredest. Ühegi lapse haridusvõimalused, tema annete realiseerumine ei tohiks sõltuda majanduslikest tingimustest. Kooli põhimõtteks on toetada noori, kes üritavad omal jõul majanduslikult toime tulla, nii et nad ei tunneks end abivajajana, vaid võiksid olla uhked panuse üle, mille nad on andnud koolielu korraldamisse.

Miikaeli Ühendus on käivitanud projekti “Omal jõul toimiv kool”. Projekti kaasatud õpilased täidavad koolile vajalikke ülesandeid.

Kes soovib toetada andekate noorte stipendiume, saab oma toetuse kanda MTÜ Miikaeli Ühenduse arveldusarvele 10220032807012 SEB pangas, selgitusse märkida STIPENDIUM.

 

Tegevused dokumentidega