Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus projektid Õpilaskodu

Õpilaskodu

MÜ projektid 11/12

 

Miikaeli Ühenduse õpilaskodus elab praegu 14 last ja noort. Neist viie põhikooliealise lapse elamiskulud katab riik, ülejäänute – gümnaasiuminoorte –  toetamine aga pingelise eelarve taustal riiklike prioriteetide hulka sel aastal ei kuulu. MÜ õpilaskodus on kodu leidnud tublid ja andekad gümnasistid, kelle elukoht on  Tallinnast kaugel ja õppimisvõimalused kohapeal kasinad või kelle peresid on tabanud majanduslikud ja sotsiaalsed raskused, nii et noorel õppimiseks õpilaskodu tuge vaja läheb.

Kes soovib annetada selle heaks, et ka gümnasistid saaksid elada õpilaskodus ja jätkata oma õpinguid Vanalinna Hariduskolleegiumis, saab kanda oma toetuse

MTÜ Miikaeli Ühenduse arveldusarvele 10220032807012 SEB pangas, selgitusse märkida KODU.

Ühe põhikooli õpilase elamiskulude katteks õpilaskodus on riik arvestanud 222 eurot kuus.

 

Tegevused dokumentidega