Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Raamatukogu Vanalinna Hariduskolleegiumi raamatukogude kodukord

Vanalinna Hariduskolleegiumi raamatukogude kodukord

Vanalinna Hariduskolleegiumi raamatukogude kodukord:

 

1.      Kooliraamatukogu lugejaks võivad olla kõik õppeasutuse õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal, lapsevanemad, vilistlased.

2.      Lugejaks registreeritakse õpilasi kooli andmebaasi alusel, täiskasvanuid isikut tõendava dokumendi alusel.

3.      Esmase lugejakaardi saab raamatukogust tasuta. Raamatukogu külastamise korral peab lugejakaart alati kaasas olema. Kaotamise või rikkumise korral maksab uus kaart 50 senti.

4.      Lugejad taasregistreeritakse iga aasta 1. septembrist. Lugejate andmeid kontrollitakse ja täpsustatakse. Võlglasi ei registreerita ümber enne teavikute tagastamist raamatukogule.

5.      Kooliraamatukogu teenused – kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus, CD- laenutus, videote laenutus – on tasuta.

6.      Koopiate tegemine ja isiklike materjalide väljatrükk maksab 0.06 senti lehekülg.

7.      Kojulaenutatavate raamatute tagastamistähtaeg on 21 päeva. Ajakirjadel, ajalehtedel, auvistel 1 nädal. Õpikud ja juturaamatud tuleb tagastada õppeaasta lõpuks. Töövihikud ja tööraamatud jäävad õpilasele.

8.      Lugeja võib laenutustähtaega pikendada, kui teavikut ei ole soovinud teised lugejad. Tagastamistähtaja ületanud teavikute laenutustähtaega ei pikendata.

9.      Kui lugeja on teaviku tagastamisega hilinenud rohkem kui 40 päeva, on raamatukoguhoidjal õigus uut teavikut enne võlgnevuse likvideerimist talle mitte laenutada.

10.  Teatmeteoseid (entsüklopeediaid, sõnaraamatuid, leksikone), uurimistöid, värskeid ajalehti ja ajakirju koju ei laenutata. Kui, siis väga lühikeseks ajaks ja tähtaja määrab raamatukoguhoidja.

11.   Tagastamata või rikutud teavikud on raamatukogu kasutaja kohustatud asendama   samade või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega või tasuma nende  kahekordse hinna.

12.  Põhiharidust omandaval õpilasel on tasuta kasutamiseks kooli õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud, töölehed; keskharidust omandaval õpilasel on tasuta kasutamiseks õpikud.

13.  1.-9. klassi õpilased, kes kantakse kooli nimekirja pärast 10. septembrit, peavad töövihikute eest tasuma ise.

14.  Õpikute laenutamist ja tagastamist vahendab algklassides (1.-4.kl.) klassijuhataja, 5. klassis aineõpetaja ja 6.-12. klassi õpilased laenutavad õppekirjandust lugejapileti alusel individuaalselt raamatukogust.

15.  Õpikute kättejagamisel 1.-5. klassini täidab õpetaja aruande ja toob selle raamatukokku hoiule. Õppeaasta lõppemisel kontrollib õpetaja, et õpilased tagastavad õige numbriga õpiku ja vahendab õpikute jõudmise raamatukokku.

16.  Tagastamata või rikutud teavikud on raamatukogu kasutaja kohustatud asendama      samade või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega või tasuma nende kahekordse hinna. Raamatud, mille vöötkood on eemaldatud, loetakse rikutud teavikuteks.

17.  Raamatukogus tuleb hoida vaikust ja korda, ei ole lubatud süüa, juua ja mängida kaarte.

18.  Õpingute lõpetamisel või töövahekorra lõppemisel tuleb raamatukogule tagastada kõik teavikud, CD-d ja kassetid

19.  Raamatukogu kodukorda korduvalt rikkunud lugejalt võib raamatukogu kojulaenutamise õiguse ajutiselt ära võtta.

20.  Raamatukogud on avatud järgmiselt:

Põhikooli raamatukogu

E-R 8.00 – 16.00

Gümnaasiumi raamatukogu

E-R 8.00 – 16.00

 

21.  Sanitaarpäevi tehakse koolivaheaegadel.

 

 

Alus HM määrus nr.7 18.03.2011.

 

Tegevused dokumentidega