Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus

Detailne otsing portaalist

This search form enables you to find content on the site by specifying one or more search terms.
Remember that you can use the quick search anytime, it's normally good enough, this search form is just if you want to be more specific.

Teksti lihtotsingu jaoks sisesta otsitav sõna. Mitme sõna otsimiseks kombineeri AND ja OR. Vastavaid sõnu otsitakse objektide sisust, peakirjast ja kirjeldusest.
Leiab vastava pealkirjaga objektid.
Return items matching some or all of these Categories. Multiple words may be found by pressing Ctrl (or Apple key on Mac) while clicking the keywords.


Leiab objektid, mis vastavad antud kirjeldusele. Mitme sõna korral saab määrata, kas neid kombineeritakse AND või OR abil.
Leiab objektid, mis on lisatud pärast su viimast sisselogimist, eelmisel nädalal, jne.
Leiab valitud tüüpi objektid. 
Leiab objektid, mis on loodud kindla isiku poolt.
Toimetajana võid otsida objekte nende läbivaatamise seisu alusel. Kui sa soovid kitsendada otsingut ainult teatud seisus objektidele, vali need loetelust.