Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Teenistused Teabeteenistus Postiloendid (e. listid)

Postiloendid (e. listid)

Mis on postiloend?

Postiloend ehk list on e-posti aadresside kogum, mille kaudu on sarnaste huvidega inimestel võimalik suhelda e-posti vahendusel. Listi loomisel tehakse nimekiri mingil teemal vestlemisest huvitatud inimeste e-posti aadressidest ja sellele nimekirjale antakse omakorda e-posti aadress.  Kui keegi liikmetest saadab listi aadressil kirja, siis saadetakse see automaatselt edasi kõigile, kes antud listi kuuluvad. Kui keegi soovib saadetud kirja kohta midagi öelda, saadab ta taas vastuse listi aadressile ja see saadetakse jällegi kõigile vastavasse listi kuulujatele.

Hariduskolleegiumis on peaaegu kõigi postiloendite aluseks Stuudiumis olev info õpetajate, lapsevanemate ning laste e-mailide aadresside kohta.


Infot hetkel töötavate postiloendite kohta saab: lists.colleduc.ee lehelt.

Tasub tähele panna, et:

  • oma e-maili lisamine/muutmine/kustutamine käib läbi andmete muutmise Stuudiumis.
  • kirja saatmine postiloendile õnnestub kõige paremini sellelt samalt aadressilt, mis postiloendis kirjas. Kui saadate kirja mõnelt teiselt aadressilt, siis tuleb teha läbi järgmine protseduur:  1. saatke nii nagu tavaliselt oma kiri listi aadressile.  2.  saate mõnekümne sekundi jooksul vastuse kelleltki sympa-lt.  3. võtke see vastus ette, tehkele sellele reply (ehk siis vasta) ning kirja sisu või pealkirja muutmata saatke see ära! Siis edastatakse alles teie kiri listi.

NB! Igapäevaseks infovahetuseks kasutame VHK-s Stuudiumi gruppe.

Tegevused dokumentidega