Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus vastuvõtt Õpilaste vastuvõtt esimesse klassi

Õpilaste vastuvõtt esimesse klassi

2023/2024 õa

Kooli valikul on oluline, et vanemad leiaks kooli, mis toetab perekonnas oluliseks peetavat. Laps saab koolis õnnelik olla ainult sel juhul, kui kool ei toimi perekonna taotluste suhtes lõhkuvalt.
Selle tõttu rõhutame, et hoolimata erinevatest süvaprogrammidest (muusika, keeled, kunst), on läbivaks ja ühendavaks liiniks esivanemate vaimse pärandi tundmaõppimine, selle edasiandmine ning väärtustamine. Oluliseks peame tuginemist kristlikule eetikale.

Komplekteeritakse poiste ja tüdrukute klassid. Kooli vastuvõtmisel viime läbi tutvusuuringu, mille kaudu selgitatakse esimese klassi õpilaskandidaatide kooliküpsuse tasand (nullkriteerium), mis võimaldab lapsel raskusteta lülituda meie üsna suure õppekoormusega koolide töös.

 

Tutvusuuring Miikaeli Ühenduse eelkooli õppetöös MITTE OSALEVATELE lastele

Tutvusuuring tulevastele esimese klassi õpilastele on lõppenud.

Lapse tutvusuuringule registreerimise avaldus-ankeedi esitamise tähtaeg oli 20. jaanuar 2023.

Alustasime I klassi individuaalsete tutvusuuringutega 30. jaanuarist 2023.

Tutvusuuringu lisainfo pk-sekretar@vhk.ee

 

VHK Muusikakooli tutvusuuring

Muusikakooli tutvusuuring tulevastele esimese klassi õpilastele on lõppenud.

VHK muusikakooli tutvusuuring toimus 4. veebruaril 2023.

Infot muusikakooli tutvusuuringu kohta leiate alljärgnevalt lingilt.

http://vhk.ee/muusikakool/muusikaliste-voimete-avaldumise-testist

Muusikakooli lisainfo tanvel@vhk.ee

Tegevused dokumentidega