Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Gümnaasium Vastuvõtt gümnaasiumisse VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUMI GÜMNAASIUMI SUUNDUMUS JA ADRESSAAT EESTI HARIDUSSÜSTEEMIS

VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUMI GÜMNAASIUMI SUUNDUMUS JA ADRESSAAT EESTI HARIDUSSÜSTEEMIS

Vanalinna Hariduskolleegium on erinevaid koolitusvõimalusi integreeriv haridus- ja kultuurikeskus,  kus on eesmärgiks:

 1. anda gümnaasiumiealistele noortele võimalus
  • tugineda oma õpingutes kultuurijärjepidevusele ja omandada haridus kultuurikontekstis
  • selgitada välja oma eripära, arendada seda ning järgida kutsumuse otsingul
  • tugineda oma otsingutes ja õpingutes kristlikule väärtussüsteemile ning vabale valikule selles kontekstis
  • omandada ettevalmistus, mis võimaldaks väärikat ja mõtestatud elu isiklikus plaanis ning kujundaks valmisoleku realiseeruda ühiskonnas koostöös teistega
 2. rikastada vanalinna kultuuripilti süvakultuurile ja kultuuri järjepidevusele orienteeritud kultuurieluga nii, et
  • VHK noorte  kaudu vahenduks kultuuripärand eakaaslastele, aidates nii kasvaval põlvkonnal säilitada seost rahvuskultuuriga
  • vanalinn püsiks kultuurikoldena nii rahvuslikuks kontekstis kui ka välismaailma  silmis nii et ta väärtustuks üha enam kvaliteetturismi seisukohast.

Ülaltoodud põhimõtete realiseerumiseks on ühendatud munitsipaalse ja kolmanda sektori poolt loodud võimalused. Üldharidus- ja huvialakoolid moodustavad Vanalinna Hariduskolleegiumi ja Miikaeli Ühenduse ühtse õppe- ja haridusruumi noorte inimeste jaoks.

Tegevused dokumentidega