Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Gümnaasium Mihklipäeva tervitus AD 2021

Mihklipäeva tervitus AD 2021

Miikaeli Ühenduse tegevidirektori Katrin Raie tervitus mihklipäeva ja kooli juubeliaasta puhul.

SANCTE Michael Archangele, defende nos in proelio,

contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.

Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque,

Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos,

qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,

divina virtute, in infernum detrude.

Amen.

Head koolikogukonna liikmed!

Mihklipäeval, kooli sünnipäeval, on meil tavaks olnud tagasi vaadata, et rõõmustada selle üle, kui palju on koos jõutud ära teha ja kui palju on meie ümber hea tahtega inimesi.

Sel aastal tähistame 35 aasta möödumist Vanalinna Hariduskolleegiumi rajamisest. Aasta jooksul meenutame eri vormides miks sai veel nõukogude ajal põranda all esimeste klassidega alustatud, mõtestame kooli rolli tänases maailmas ja naudime koos kauneid kunste. Algust teeme juubeliüritustega täna traditsioonilisel Mihklipäeva teenistusel, kus värsked gümnasistid saavad endale pühitsetud, Miikaeli ristiga kooli sõrmused.

VHK asutamisest seemne mulda saanud kasvulava tugevusest ja järjepidevusest annab tunnistust fakt, et Kohila Mõisakool taotleb sel aastal kolmandale kooliastmele tähtajatut koolitusluba. Püha Miikaeli Koolil on see olemas. Meie juurest on tuule tiibadesse saanud Toomkool ja Püha Johannese kool. Sel aastal tulid esimesed Toomkooli vilistlased juba meie gümnaasiumisse.

Eelmisel aastal jätkasime oma tegevust 2020. aasta kevadel alanud pandeemia tingimustes, mis mõjutas nii õppetöö läbiviimist, perede elukorraldust kui ka kultuurielu. Erilist tähelepanu tuleb nüüd pöörata tervist hoidva õppekeskkonna loomisele, õppevahendite ja -meetodite mitmekesistamisele, laste ja perede toimetulekule.

Meie vanemate kogukond toimib solidaarselt üksteist toetades ja koolielu edendades. Nii otsustasid sel õppeaastal 168 lapse vanemad toetada ka kellegi teise õpinguid, makstes kõrgemat õppemaksu. Samuti annetab mitukümmend inimest järjepidevalt Õpilaste Abistamise Fondi, millest oleme maksnud stipendiume majanduslikes raskustes noortele, toetanud andekate laste huviharidust. Annetuse najal täienevad meie raamatukogud. Lastevanemate toel on meil bakteritsiidsed lambid nende ruumide õhu puhastamiseks, kus on kõige rohkem ristkontakte, Okasroosikese lossis saime kasutusele võtta lisaruumid kahel korrusel tänu vaheuste paigaldamisele, Algkooli ja põhikooli maja renoveerimise protessi alustamiseks telliti hoonete mõõdistus. Advendiaeg sai pidulikumaks algkooli lastele ja kõigile töötajatele tänu meie Kunstimaja õpetajate kujundatud advendikalendritele, mis vanemate toel trükitud said. Käimas on projekt ise valmistada klassidesse CO2 andurid, mille tarvis saime kingiks digiprinteri.

Traditsiooniliste heategevuslike laatade korraldamine tavapärases vormis ei olnud võimalik. Siiski sai läbi viidud digitaalne jõuluoksjon, mille tulu tänu annetustele oli ligi 10 000 eurot. Augustikuus oli suur rõõm kooli laadal uuesti kohtuda, et ühiselt uut õppeaastat alustada. Okasroosikese loss on andnud paremad võimalused kunsti- ja muusikaõpinguteks, aga ka meie ürituste hajutamiseks. Lossi korrastamisel on meil veel pikk tee ühiselt minna. Suureks sammuks võib pidada tütarlaste käsitöö klassi ja kodundusteraapia keskuse ruumide renoveerimist.

Edasi läheb Püha Miikaeli Kooli Vene 16 põhikooli õppehoone korrastamine. Sügiseks on valmis saanud trepp pööningule, kuhu tulevad veel kaks klassiruumi. Korrastamist vajab ka kelder, siis saab maja koolina valmis.

Sel aastal nõuavad meie tähelepanu lisaks veel Algkooli ja Põhikooli hoone renoveerimise protsessi edasi viimine, tervisliku keskkonna säilitamine, Gümnaasiumi loodusteaduste kabineti sisustamine ja õppe kontrollitud digitaliseerimine. Nende projektide elluviimine ei ole kuidagi võimalik ilma kogukonna toeta.

Võime uhked olla, et meil on nii palju vanemaid, kes peavad loomulikuks panustada kooliellu vabatahtliku töö või annetusega. Nii kasvatame ka lastes arusaama, et väga palju on võimalik kodanikualgatuse korras ise ära teha, selle asemel, et oodata abi linnalt või riigilt.

Suur tänu kõigile peredele, õpetajatele ja teistele koolitöötajatele, toetajatele ja annetajatele, eraisikutest koostööpartneritele; aga ka hoolekogu liikmetele, kes on kooli juhtkonnale kõigis ettevõtmistes olnud toeks ja abiks.

Tänu ka meie koostööpartneritele:

Rooma-Katoliku kiriku Peeter- Pauli kogudus, Linnaplaneerimisameti Muinsuskaitse osakond, fondid Renovabis ja Bonifatiuswerk, Eesti Kirikute Nõukogu, Eesti Kooriühing, Eesti Kultuurkapital, Haridus- ja Teadusministeerium, Haridus- ja Noorteamet, Poola Suursaatkond, Prantsuse Suursaatkond, Pühima Vere Ordu, Sotsiaalkindlustusamet, Tallinna Haridusamet, Tallinna Kesklinna Valitsus, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tallinna Linnavalitsus, Theatrum, Eesti Muinsuskaitse Selts, Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond jpt.

 

Ilusat mihklipäeva ja kooli juubeliaastat soovides

Katrin Raie

Miikaeli Ühenduse tegevdirektor

A.D. 2021

Tegevused dokumentidega