Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Miikaeli Ühendus Projekt "Andekas laps"

Projekt "Andekas laps"

Miikaeli Ühenduse poole on pöördunud hea tahtega inimesi sooviga toetada regulaarselt  mõne konkreetse lapse õpinguid. Seetõttu oleme ellu kutsunud projekti "Andekas laps", eesmärgiga aidata raskesse majanduslikku olukorda sattunud perede või perekondliku toeta jäänud andekatel lastel jätkata õpinguid ning arendada oma eeldused võimeteks.

Toetus võib olla sihtotstarbeline (huvikooli õppemaksu tasumiseks, õpilaskodus elamiseks, erialaseks enesetäienduseks, raamatute, teatri- ja kontserdipiletite ostmiseks vms) või lihtsalt annetaja poolt vabalt määratletud summa. Annetajal on õigus saada informatsiooni oma „ristilapse“ käekäigu kohta.

Inimestel, kes soovivad andekat last toetada, palume täiendava informatsiooni saamiseks võtta ühendust Tiina Veismanniga (tiina@vhk.ee; 6996111). Annetusi saab teha MÜ arvelduskontole 10220032807012 SEB pangas, selgitusse märkida ANDEKAS LAPS.

Tegevused dokumentidega