Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus uudised VHK vajab Sinu toetust!

VHK vajab Sinu toetust!

Miikaeli Ühenduse projektid 2008/2009 õ.a

VHK ja Miikaeli Ühenduse koostöös on aastate jooksul välja arendatud tugisüsteemide võrk, mis on andnud paljudele lastele haridusvõimaluse, ja teistpidi – paljudele inimestele aitamisvõimaluse. Näiteks kirjutati hiljuti alla projektile, millega 6 Rotary klubi panid õla alla VHK gümnaasiumi loodusteaduste kabineti sisustamisele; paljud vanemad maksavad kõrgemat õppemaksu, mille toel saavad koolis õppida ka majanduslikesse raskustesse sattunud perede lapsed jne.

2008/2009 õ.a on Miikaeli Ühendusel töös mitu projekti, mida toetades on võimalik kaasa aidata andekate laste ja noorte arengule. Annetusvõimalusi on erinevaid – teretulnud on nii püsikorraldusena laekuvad igakuised pisiannetused kui ka suuremad ühekordsed sihtotstarbelised toetused.


Õpilaskodu

Omal jõul toimiv kool

Gümnasisti salat

Kooli õppekeskkonna täiustamineTegevused dokumentidega